Lépcső alapfogalmak

Lépcső alapfogalmak

Belépési mélység: a lépcsőfokok fellépő síkjai közötti vízszintes távolság

Éltagozat: a lépcsőfok homloklapjának merőleges síkkal való letompítása és/vagy (kiugró) profilja

Élvédő: épületszerkezeti elem életi csorbulás, letörés ellen védő különböző anyagú, többnyire fém vagy műanyag szögszelvény, illetve profil

Emeletmagasság: a fellépési magasság egész számú többszöröse

Fellépési magasság: a lépcsőfok számított magassága

Fogódzó: a korlát felső részéhez, vagy attól függetlenül, falra vagy egyéb fix szerkezethez kapcsolt, a közlekedés biztonságát segítő, közel derékmagasságban elhelyezett szerkezet.

Homloklap: a lépcsőfok közel függőleges oldala

Húzott lépcsőfok: a lépcsőfok vízszintes felülete, az ún. járólap két rövidebb oldala eltérő szélességű: a belső, a fordulónál lévő néhány mm; a külső, a szükséges belépési szélességnél jóval több

Járóél: a lépcsőfok éle, a homloklap és a járólap találkozása

Járóvonal: a lépcső alaprajzi vetületében folytatólagosan berajzolható azon vonal, amelyen a lépcsőfokok megkívánt szélességi méretét felrakjuk ( az íves karú és a húzott lépcsőnél van jelentősége) , azaz ahol biztonságosan járunk

Korlát: bizonyos terület (lépcsőt) elhatároló, általában derékmagasságú, alacsony áttört mellvéd, vagy csak vízszintes gerenda, fogódzó

Lépcső: szintkülönbségek közötti gyalogos közlekedésre szolgáló, kis magasságközökben, vízszintes kis síkokból kialakított szerkezet

Lépcsőfellépő: járólap: a lépcsőfok vízszintes felülete, amelyre rá lehet lépni

Lépcsőfok: egy lépés hosszának megfelelő lépcsőelem

Lépcsőház: a falakkal körülhatárolt, a pihenőket is magába foglaló lépcső és tere

Lépcsőkar: a pihenők közti lépcsőfokok megszakítás nélküli sora; alaprajza (felülnézete) szerint lehet íves vagy egyenes

Lépcsőkarelem: olyan előre gyártott lépcsőkar része, amelynél a karszélességet egy vagy több, a pihenőkre támaszkodó elem alkotja

Lépcsőkar magasság: a fellépések magasságainak összesített mérete (helytelenül emeletmagasságnak is nevezik)

Lépcsőkar szabad szélessége: a lépcsőkorlátok, illetve a korlát és a fal között mért legkisebb vízszintes távolság

Lépcsőpihenő: lépcsőkarhoz közvetlenül csatlakozó, vízszintes, több fok szélességű lépcsőelem

Orsófal: a lépcsőkart, lépcsőpihenőt az orsótér felől határoló, megtámasztásra és/vagy egyéb térelzárásra szolgáló (tömör vagy áttört) fal

Orsótér: a lépcsőkarok, illetve pihenők által közbezárt (nyitott) tér

Orsóoszlop: kör vagy körszelet alaprajzú, közel sugaras lépcsőfok járóélű lépcsőkar középső gyámolítására szolgáló teherhordó tartószerkezet, elsősorban csigalépcsőknél fordul elő

Szabad belmagasság: az a belmagasság, melybe sem épületszerkezet, sem egyéb szerkezet nem nyúlhat be, a helyiség határolófalaitól mért 0, 20 m-es sáv kivételével

Szintmagasság: az épület, építmény egymás feletti szintjeinek padozati járóvonalai közötti függőleges méret

Űrszelvény: a lépcsőn és a pihenőn való akadály és balesetmentes közlekedést teszi lehetővé, magassága azonos a legkisebb szabad belmagassággal, szélessége pedig a lépcsőkar szabad szélességével.


"A lépcső a lakás éke. Ön megálmodja, mi pedig elkészítjük!"

Telefonszám: 06-30-565-2483

Kérje ajánlatunkat »